Asiguram egalitatea de sanse, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală.

Ocuparea posturilor disponibile se face indiferent de vârstă, sex, religie, etnie, dizabilitati sau orientare sexuală.

Angajatii beneficiaza de tratament egal, indiferent de durata timpului de munca si de durata contractului, conform legii.

Suntem flexibili si - de la caz la caz - putem agrea:

- un program de munca adaptat cerintelor de dezvoltare personala, de sanatate ori familiale ale angajatului

- urmarea unui program de calificare in meseria de bijutier

- participarea la cursuri de specializare

Oferim posibilitatea desfasurarii de munca la domiciliu in cazul persoanelor cu deficiente locomotorii ori alte dizabilitati prin incheierea de contracte de munca la domiciliu.